Sea Turtle Platter
Sea Turtle Platter
Sea Turtle Platter

Sea Turtle Platter

Regular price
$38.95
Sale price
$38.95

Ceramic sea turtle platter, absolutely beautiful. Holds plenty! 17" x 11" x 3.5"